KIerunekcoaching na WSNHiD

Wybór kierunku studiów to dla każdego maturzysty z pewnością trudna decyzja, którą należy dobrze przemyśleć. W końcu wiąże się z tym decyzja o przyszłym zawodzie i możliwej karierze.

Jednak oprócz kierunku i specjalizacji, każdy kandydat na studia musi zdecydować o tym, jaką formę studiowania wybierze. Większość z nich z pewnością zdecyduje się na studia stacjonarne, zwane też dziennymi – ponieważ są one w Polsce bezpłatne.

Osoby mogące sobie pozwolić na brak stałego zatrudnienia powinny wybrać tę formę nauki. Ci, którzy w tygodniu muszą pracować, bo np. nie są już na utrzymaniu rodziców, mają możliwość nauki w trybie niestacjonarnym – wieczorowo lub zaocznie.

W takiej sytuacji ilość zajęć jest zredukowana i odbywają się one wieczorami albo w weekendy. Niestety, ta forma studiowania jest w zdecydowanej większości przypadków płatna.

Studia na polskich uczelniach można również podzielić na poziomy. Studia pierwszego stopnia, licencjackie lub inżynierskie, na które można kandydować posiadając poświadczenie o ukończonej szkole średniej i zdanej maturze – świadectwo maturalne.

Ukończywszy studia pierwszego stopnia możemy kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich (II -go stopnia), aby uzyskać tytuł magistra albo magistra inżyniera.