Coaching

Deklaracja Bolońska to dokument z 1999 roku, który wprowadził ujednolicenie szkolnictwa wyższego w krajach Europy. Harmonijny rozwój oświaty w Polsce, składający się między innymi z aktualnie funkcjonującego podziału studiów, zawdzięczamy właśnie systemowi bolońskiemu.

Celem deklaracji było dostosowanie kształtu studiów na uczelniach europejskich do uniwersytetów amerykańskich, a także upodobnienie działających w Europie dyplomów do tych w Stanach Zjednoczonych.

W związku z tymi założeniami, obecnie również w Polsce funkcjonuje podział na studia pierwszego i drugiego stopnia, po których można uzyskać (odpowiednio) dyplom licencjata lub inżyniera i magistra lub magistra inżyniera.

Na nielicznych kierunkach studiów wciąż funkcjonują jedynie studia jednolite magisterskie. Dotyczy to przede wszystkim dziedzin takich jak medycyna, sztuka i prawo. Od 1999 roku maturzyści więc mogą wybrać między studiami licencjackimi a jednolitymi magisterskimi, aby po trzech lub pięciu latach uzyskać dyplom ukończenia studiów.

Osoby posiadające tytuł licencjata mogą kontynuować edukację na studiach uzupełniających magisterskich, prowadzące do uzyskania tytułu naukowego i określonych, wynikających z niego uprawnień.

Większość osób kończy naukę na tym etapie – reszta ma możliwość pójścia na studia podyplomowe lub kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia, czyli doktoranckich, których celem jest napisanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora.