zobacz naszą ofertę coaching studia w Poznaniu

Wybór formy studiowania nierzadko zależy od trybu życia i sytuacji finansowej przyszłego studenta. Dotyczy to nie tylko sytuacji, w której osoba dokonująca tego ważnego wyboru jest na utrzymaniu rodziców i może sobie pozwolić na poświęcenie większości swojego czasu w tygodniu na obecność na zajęciach (ćwiczeniach, konwersatoriach czy wykładach), ale przede wszystkim wyborów podejmowanych przez osoby pracujące.

Jeżeli pracujesz od poniedziałku do piątku w godzinach porannych, właściwym wyborem będzie kontynuowanie nauki na studiach niestacjonarnych, wieczorowych. Taka forma nauki charakteryzuje się tym, że większość wiedzy wchodzącej w skład programu studiów będziesz musiał lub musiała pojąć we własnym zakresie, a podstawowe informacje uzyskasz w trakcie zajęć odbywających się  w godzinach popołudniowych.

Oczywiście, możesz też wybrać studia zaoczne, na których wykłady przewidziane są jedynie na sobotę i niedzielę, lecz w takiej sytuacji liczba godzin jest jeszcze bardziej okrojona.

Dotyczy to zarówno czasu, jaki poświęcisz na naukę w ramach regularnych zajęć na uniwersytecie, jak i zakresu wiedzy, którego będzie się od ciebie wymagać. Co więcej, informacje o formie ukończonych studiów uwzględnią twoi przyszli pracodawcy, więc jeśli masz możliwość odbywania studiów w trybie o szerszym programie, to warto jest zdecydować się właśnie na ten tryb.