studia na kierunku coaching

Stosunkowo mało popularnym w Polsce typem studiów są studia eksternistyczne. Jest to forma studiowania, która nie wymaga od studenta obecności na prowadzonych w ramach danego kierunku zajęciach, ćwiczeniach i wykładach, chociaż oczywiście nie wyklucza prawa do takiego udziału.

Osoba studiująca eksternistycznie przygotowuje się do zaliczeń i egzaminów samodzielnie nabywając wiedzę na podstawie zdobytych materiałów, notatek i literatury wskazanej przez wykładowców w sylabusie.

Może również skorzystać z konsultacji z wykładowcą, które pozwolą mu zweryfikować posiadaną wiedzę, rozwikłać pewne kwestie i rozwiać wątpliwości związane z tematyką zajęć.

Ponadto, obowiązkiem studenta eksternistycznego jest samodzielne ułożenie planu studiów, zgodnie z którym będzie on uczestniczył w zajęciach i przystępował do testów w sesji egzaminacyjnej.

Taki rodzaj studiów ma niewątpliwie liczne zalety – nie tylko pozwala na swobodę w dobieraniu przedmiotów, które najbardziej interesują studenta, ale także umożliwia realizowanie pasji, pracę, podróże czy karierę zawodową w czasie, który w trybie stacjonarnym zajmowałyby obowiązkowe ćwiczenia i wykłady.

Studiować eksternistycznie nie da się jednak studiować wszystkich kierunków – te, które wymagają zajęć praktycznych, jak lektoraty czy laboratoria, wymagają obecności na uczelni.