coaching Poznań

Podstawową formą kształcenia mającą na celu uzyskanie dyplomu i większych szans na rynku pracy są studia wyższe, realizowane w formie dwustopniowych, pięcioletnich studiów ukończonych uzyskaniem dyplomu magistra.

W wielu przypadkach jednak uprawnienia wynikające z posiadania stopnia magistra danego kierunku nie wystarczają, by pozyskać upragnioną pracę. W takim wypadku dobrym rozwiązaniem dla wszystkich licencjatów i magistrów jest aplikowanie na studia podyplomowe.

Jest to forma kształcenia, której mogą się podjąć tylko osoby z ukończonymi studiami wyższymi. Studia podyplomowe stanowią dla słuchaczy dodatkową specjalizację, pozwalają zdobyć dodatkową wiedzę lub uprawnienia, a także poświęcić więcej czasu na kształtowanie swojego profilu zawodowego.

Dzięki takim studiom mamy możliwość zgłębić jakąś luźno powiązaną z naszym kierunkiem studiów dziedzinę, a następnie uzyskać świadectwo, mogące nam pomóc w zdobyciu wymarzonego stanowiska.

Na większości uczelni studia podyplomowe są płatne, w Polsce są jednak także studia podyplomowe finansowane z Funduszu Europejskiego. Przykładowe kierunki studiów podyplomowych to np. studia dla nauczycieli przyrody, studia w zakresie gender, biologii, edytorstwa, geologii, a także wiedza o sztuce, archiwistyka czy ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym. Są to więc kierunki reprezentujące pogłębione informacje, których nie mogliśmy zdobyć w trakcie studiów magisterskich czy licencjackich.