studia na kierunku coaching

Wybór kierunku studiów, tak ważny w życiu większości młodych osób decydujących się na kontynuację nauki po ukończeniu szkoły średniej, wiąże się także z decyzją o formie nauki, której się podejmiemy.

Osoby niepracujące zazwyczaj wybierają tryb stacjonarny studiów, który w Polsce jest aktualnie bezpłatny na jednym wybranym kierunku. Innych wyborów dokonują ci, którzy są zmuszeni pracować od poniedziałku do piątku.

Mogą oni zdecydować się na studia wieczorowe lub zaoczne, w zależności od tego, jak dużo czasu chcą poświęcić na naukę. Obie formy nauki są płatne, różnią się natomiast nie tylko cenami, ale także programem studiów i liczbą godzin.

Zajęcia na studiach zaocznych mają okrojony program zredukowany do godzin zajęć, jakie można odbyć w ciągu weekendów. Inne, niż to wygląda w przypadku studiów dziennych, są także terminy sesji egzaminacyjnych.

Wybierając studia zaoczne, musisz liczyć się z tym, że co drugi weekend będzie cię czekał “zjazd”, czyli po prostu kilka zajęć na uniwersytecie pod rząd. Bardzo dużo będzie trzeba także robić poza uczelnią, aby nadgonić to, czego studenci dzienni nauczą się na zajęciach. Z drugiej strony, wykładowcy mogą być bardziej przychylni wobec osób, które świadomie łączą naukę i pracę, i radzą sobie z obowiązkami wynikającymi z obu tych dziedzin życia.