coaching studia w Poznaniu

Większość studentów kontynuujących swoją edukację w trybie stacjonarnych podlega planowi zajęć przypisanemu całemu roku danego kierunku. Nie mają oni wpływu ani na kształt codziennego harmonogramu zajęć, ani na daty egzaminów (z niewielkimi wyjątkami), ani na program studiów.

Są zmuszeni do wyboru jednego konkretnego kierunku studiów i nie mogą brać udziału w innych interesujących ich zajęciach. W przeciwnej sytuacji są studenci, którzy wybrali studia interdyscyplinarne, takie jak np.Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Jest to forma studiowania, w której to student lub studentka wybiera zajęcia z minimum trzech różnych kierunków na różnych wydziałach i z pomocą pracownika uczelni będącego jej lub jego “tutorem” układa harmonogram na cały semestr.

Obowiązuje go oczywiście minimum programowe ustalone przez dziekana wydziału kierunku, którego dyplom ukończenia chce uzyskać. Ponadto, obowiązkiem studenta MISH-u jest co roku napisanie pracy rocznej, obrazującej jego zainteresowania naukowe i pokazującej, że nabywa on znajomość narzędzi pracy naukowej.